انتشارات تاجیک، نشر تاجیک

اخبار

زنگ اذان و نماز در مدارس الزامی شد

 

 

 مدارس قرآنی همچنان به قوت خود باقی است و آموزش و پرورش برنامه‌ای برای افزایش تعداد این نوع مدارس ندارد، بلکه در صدد توسعه کیفی و ارتقای برنامه‌های آن است.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش ارتقای کیفیت مربیان و مشاوران تربیتی، تدوین برنامه جامعه نظام آموزشی و الزامی شدن زنگ اذان و نماز را از مهمترین برنامه هایش در سال 93 اعلام کرد.

حمیدرضا کفاش، با ارائه گزارشی از عملکرد معاونت پرورشی و فرهنگی گفت: تدوین برنامه جامع نظام آموزشی و ارتقای کیفیت مربیان و مشاوران تربیتی از جمله محوری ترین برنامه های وزیر آموزش و پرورش است که محقق شدن این هدف کلان در حوزه معاونت پرورشی و فرهنگی از برنامه های سال 93 است.

وی هماهنگی های انجام شده با مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات را در راستای طراحی دوره های آموزشی ضمن خدمت کوتاه مدت برای مربیان و مشاوران تربیتی طی سال 93 عنوان کرد.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش همچنین هماهنگی های انجام شده با دانشگاه فرهنگیان را مهم ارزیابی کرد و گفت: در حال حاضر در حوزه کارشناسی ارشد برای مشاوران تربیتی رشته تحصیلی ویژه ای پیش بینی شده است .

وی با بیان اینکه «زنگ اذان و نماز» الزامی است و بخشنامه آن نیز به همه مدارس سراسر کشور اعلام شده است، افزود: اقامه نماز کاملا اختیاری است و برای نخواندن نماز هیچ امتیاز و نمره‌ای از دانش‌آموزان کسر نمی‌شود.

کفاش، درباره برنامه جدید آموزش و پرورش برای مدارس قرآنی نیز گفت: مدارس قرآنی همچنان به قوت خود باقی است و آموزش و پرورش برنامه‌ای برای افزایش تعداد این نوع مدارس ندارد، بلکه در صدد توسعه کیفی و ارتقای برنامه‌های آن است.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: امیدوارم وی با تعامل درونی با کارشناسان و ترمیم ساختارهای موجود بتوانند زمینه فعالیت گسترده در عرصه قرآن، عترت و نماز را فراهم نماید و با ایجاد اتاق های فکر و استفاده از نخبگان به زودی به موفقیت هایی در این زمینه دست یابیم .

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش، تعدد تشکّل های دانش آموزی را یک فرصت دانست و افزود: باید این تشکّل ها را در کنار هم قرار داده و با نظام مند کردن فعالیت آنان، زمینه بهره وری مناسب و حداکثری را فراهم کنیم که در این راستا، دستورالعملی برای هماهنگ کردن فعالیت تشکّل ها، تدوین و ارائه خواهد شد.

کفاش در پایان گفت: به اعتقاد وزیر آموزش و پرورش سازمان دانش آموزی باید برای انجام ماموریت خود یعنی تربیت اجتماعی دانش آموزان تقویت و توسعه یابد و سال 93، سال شکوفایی مجددسازمان دانش آموزی است.