انتشارات تاجیک، نشر تاجیک

اخبار

رمان بخوانید "کنکور" قبول می‌شوید

 
اگر می‌خواهید امسال در کنکور قبول شوید و در کارتان پیشرفت کنید باید شیوه زندگی خود را هرچه سریع‌تر تغییر دهید.
 زندگی خود را فقط به خواندن کتاب‌های آموزشی محدود نکنید و پول خود را زیادی خرج کلاس‌های آموزشی نکنید.

اگر می‌خواهید قدرت ذهنی خود را افزایش دهید باید شب‌ها و یا ساعاتی از روز مغز خود را به حالت استراحت در بیاورید و جنبه دیگر مغزتان را درگیر کنید.

با خواندن رمان‌های احساساتی و جنایی و جنگی می‌توانید مغزتان را از حالت پریشانی و تشویش نجات دهید و قدرت ذهنی هخود را برای یادگیری مطالب علمی افزایش دهید.

پس اگر قصد قبولی در کنکور را دارید مدام کتاب‌های آموزشی نخوانید و مدت زمانی کوتاه در طول روز را اختصاص به مطالب غیر علمی و خواندن کتاب رمان دهید.